fbpx

Program – 37. Franciszkańskie Spotkanie Młodych – Dom

Uwaga! To wstępny plan. Ostateczny plan spotkania będzie udostępniony przed jego rozpoczęciem.

– przyjazdy i rejestracja (plac przed Domem Pielgrzyma)
17.40 – ogłoszenia i przygotowanie do liturgii (Bazylika)
18.00 – Eucharystia (Bazylika)
19.30 – kolacja
20.30 – różaniec z lokalną wspólnotą braci – dla chętnych (Bazylika)
20.30 – koncert
– po zakończeniu koncertu: zasłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej (Bazylika)

7.30 – fitness (sala pielgrzyma)
8.00 – śniadanie
8.30 – jutrznia (Bazylika)
9.30 – spotkanie z gościem (sala pielgrzyma)
11.30 – Eucharystia (Bazylika)
13.00 – obiad
15.00 – spotkanie z gościem (sala pielgrzyma)
17.00 – spotkania w grupach v. 1.0
18.30 – kolacja
20.00 – koncert
20.30 – różaniec z lokalną wspólnotą braci – dla chętnych (Bazylika)
– po zakończeniu koncertu: zasłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej (Bazylika)
23.00 – kino nocne (sala kinowa)

7.30 – fitness (sala pielgrzyma)
8.00 – śniadanie
8.30 – jutrznia (Bazylika)
9.45 – Eucharystia
11.15 – warsztaty: część pierwsza
13.30 – obiad
14.30 – warsztaty: część druga
15.00 – zawody sportowe
18.30 – kolacja
19.30 – spotkania w grupach v. 2.0
20.30 – różaniec z lokalną wspólnotą braci – dla chętnych (Bazylika)
21.15 – nabożeństwo (Bazylika)
– po zakończeniu nabożeństwa: zasłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej (Bazylika)

7.30 – fitness (sala pielgrzyma)
8.00 – śniadanie
8.30 – jutrznia (Bazylika)
9.30 – spotkanie z gościem (sala pielgrzyma)
11.30 – Eucharystia (Bazylika)
13.00 – obiad
14.30 – spotkania w grupach v. 3.0
16.30 – nabożeństwo (Bazylika)
18.30 – kolacja
20.00 – koncert
20.30 – różaniec z lokalną wspólnotą braci – dla chętnych (Bazylika)
– po zakończeniu koncertu: zasłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej (Bazylika)
23.00 – kino nocne (sala kinowa)

7.30 – fitness (sala pielgrzyma)
8.00 – śniadanie
8.30 – jutrznia (Bazylika)
9.30 – spotkanie z gościem (sala pielgrzyma)
11.00 – Eucharystia (Bazylika)
13.00 – obiad
15.00 – nabożeństwo (Bazylika)
16.30 – spotkania w grupach v. 4.0
18.30 – kolacja
20.00 – nabożeństwo: Akatyst ku czci Bogurodzicy (Bazylika)
– po zakończeniu nabożeństwa: zasłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej (Bazylika)
22.00 – impreza: domówka (sala pielgrzyma)

8.30 – śniadanie
9.00 – jutrznia (Bazylika)
10.00 – spotkanie z gościem (sala pielgrzyma)
11.30 – Eucharystia (Bazylika)
13.00 – obiad
15.00 – spotkanie z gościem (sala pielgrzyma)
16.30 – spotkania w grupach v. 5.0
18.30 – kolacja
20.00 – koncert
20.30 – różaniec z lokalną wspólnotą braci – dla chętnych (Bazylika)
– po zakończeniu koncertu: zasłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej (Bazylika)

8.00 – śniadanie
9.30 – Eucharystia (Bazylika)