fbpx

Szanowni Państwo, 
jeśli chcą Państwo otrzymać akredytację na Franciszkańskie Spotkanie Młodych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia akredytacyjne będą przyjmowane do dnia rozpoczęcia Spotkania. Potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia wniosku akredytacyjnego otrzymają Państwo drogą elektroniczną na adres podany w formularz. Wszyscy z Państwa, którzy otrzymają informację o przyznaniu akredytacji wraz z nią uzyskają szczegółowe informacje na temat sposobu i terminu jej odbioru.

W celu uzyskania akredytacji wskazane jest przesłanie wraz z wypełnionym formularzem akredytacyjnym oraz aktualnym zdjęciem, potwierdzenia zgłoszenia z ramienia redakcji/agencji w formie skanu z nazwą medium, danymi personalnymi przedstawiciela redakcji/agencji oraz podpisem i nazwiskiem redaktora naczelnego/dyrektora agencji na adres mailowy: rzecznikfsm@franciszkanie.pl

Pobierz Regulamin Akredytacji Prasowej FSM w formacie PDF