fbpx

REGULAMIN AKREDYTACJI PRASOWEJ FRANCISZKAŃSKICH SPOTKAŃ MŁODYCH W KALWARII PACŁAWSKIEJ

Pobierz Regulamin w formacie PDF

A. Akredytację prasową na Franciszkańskim Spotkaniu Młodych przyznaje się środkom masowego przekazu i organizacjom publicznym, które wcześniej o akredytacje ich medium na terenie Spotkania wystąpiły.

B. Akredytacje na Franciszkańskim Spotkaniu Młodych przyznaje się na czas określony i wyłącznie zawarty w wydarzeniach bezpośrednio poprzedzających Spotkanie, w czasie jego trwania i tuż po nim.

C. Akredytacja prasowa upoważnia jej posiadacza do wejścia na teren wszystkich miejsc i terenów Franciszkańskiego Spotkania Młodych a także uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach Spotkania.

D. Akredytacje przyznaje się na podstawie ważnej legitymacji prasowej bądź zaświadczenia o współpracy z redakcją.

E. Przyznaje się, więc akredytacje następującego rodzaju: prasowe, telewizyjne, fotograficzne, radiowe, internetowe bądź specjalne.

F. W czasie wykonywania działań dziennikarskich akredytacja powinna być umieszczona przez posiadacza w widocznym miejscu dla służb porządkowych wraz z identyfikatorem uczestnika Spotkania.

G. Posiadacza akredytacji prasowej na Franciszkańskim Spotkaniu Młodych obowiązują w pełni Regulaminy Franciszkańskich Spotkań Młodych.

H. Organizator Franciszkańskich Spotkań Młodych nie pokrywa kosztów utrzymania i pobytu posiadacza Akredytacji prasowej jednak zapewnia pomoc przy rezerwacji miejsca noclegowego, jeżeli prośba o akredytację napłynęła nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem Spotkania.

I. Do dyspozycji posiadacza akredytacji prasowej pozostają pracownicy Biura Prasowego FSM i Biura FSM, służą pomocą w nawiązywaniu kontaktów a także w udostępnieniu informacji dotyczących Spotkania.

J. Organizator Franciszkańskich Spotkań Młodych zastrzega sobie prawo do decyzji o nie publikacji materiałów z wydarzeń Spotkania w przypadkach uzasadnionych tj., które groziłyby szkodą publiczną osób prywatnych i/lub obrazą uczuć religijnych.